Kto rządzi na uczelniach wyższych?

W odróżnieniu od poprzednich szkół, władzę na uczelni nie sprawuje dyrektor, ale rektor. Poszczególne wydziały wchodzące w skład uczelni wyższej są nadzorowane przez podlegających rektorowi dziekanów.

To oni administracyjnie odpowiadają za uczelnie. Nauka na uczelniach wyższych jest znacznie bardziej rozbudowana, a jest struktura nieporównywalnie bardziej skomplikowana od tej, którą znamy z dotychczasowej uczelni.

Z tego powodu na każdym wydziale istnieje kilka lub kilkanaście zakładów dydaktyczno-naukowych. Każda taka jednostka posiada kierownika, który koordynuje prace danego zakładu i ustala normy programowe obowiązujące na zajęciach.

Zwykle kierownikiem zostaje osoba z najdłuższym stażem pracy i największym doświadczeniem zawodowym. Pochwalić się może ona nie tylko prestiżowym tytułem naukowym, ale także licznymi wykładami, których jest autorem.

Ćwiczenia zwykle stanowią uzupełnienie teoretycznego wykładu o praktyczną wiedzę, więc oba stanowią integralną całość przedmiotu.

Kosmetologia Poznań: studia licencjackie tanie książki używane poznań www.horyzontwrazen.pl