Kultura

Skup i jego realia

Coraz częściej antykwariaty zaczynają spełniać podobną funkcję jak komisy. Przychodzą tam osoby, które posiadają jakieś

Nie wszyscy są uczciwi

Czy wśród właścicieli antykwariatów zdarzają się czarne owce, które w swojej codziennej działalności postępują niezgodnie