Powtarzanie przedmiotów i punkty ECTS

Nowoczesne uczelnie od kilku lat korzystają z systemu punktowania ECTS. Stanowi on bowiem nieodzowny element większości regulaminów na uczelni. W odróżnieniu od szkoły średniej, możemy sami decydować o tym, jakie przedmioty wybierzemy.

Tylko część z nich jest dla nas obligatoryjna i musimy je zdać. Pozostałe zależą od naszych zainteresowań, a także od tego jaką specjalność chcemy mieć wpisaną w dyplomie. Zanim jednak rozpoczniemy wybór przedmiotów dodatkowych, musimy uwzględnić to jak bardzo są one punktowane.

W regulaminie studiów określony jest minimalny próg punktów, które musimy zdać w danym semestrze i ile sumarycznie punktów należy uzyskać po danym roku akademickim. Możliwości są tylko dwie: zdajemy przedmiot i uzyskujemy komplet punktów ECTS lub nie zdajemy jakiejkolwiek części przedmiotu i otrzymujemy za niego 0 punktów. Wówczas koniecznie musimy powtórzyć naukę tego przedmiotu w przyszłym semestrze lub roku akademickim, w wielu wypadkach wiąże się to z kosztami dodatkowymi.

Kosmetologia magisterskie studia zaoczne www.cebulane.pl