Social Media

Media w USA

Mnogość i różnorodność mediów w Stanach Zjednoczonych nie może nikogo dziwić. Jednakże wpływ jaki wywierają