Ubezpieczenie wycieczki szkolnej

Wspomniane wcześniej zdarzenia losowe są przykrym następstwem często nieuwagi, nieroztropności lub rozkojarzenia uczestnika wycieczki.

Czasami bywają konsekwencją niedopilnowania i nienależytego zaangażowania kadry opiekuńczej, jednakże mogą być zwykłym, swoistym zrządzeniem losu i po prostu wypadkiem.

Każda z wycieczek szkolnych ma obowiązek zostać ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zarówno grono nauczycielskie, jak i rodzice powierzający swoje pociechy w ręce innych opiekunów, będą się czuli bezpieczniej wiedząc, że każdy z uczestników posiada własne ubezpieczenie dające gwarancję zwrotu ewentualnych kosztów leczenia czy też transportu osoby poszkodowanej.

Ubezpieczenie umożliwiające uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu stanowi element składowy każdego typu wyjazdów grupowych.

Pomimo, iż czasami wydaje się, że koszty poniesione z tego tytułu są niepotrzebne, ponieważ przecież nigdy, nikomu nic się nie stało, to jednak nie warto rezygnować z takowej usługi, gdyż na część wydarzeń nie mamy absolutnie żadnego wpływu a ich skutki obciążać mogą w znaczny sposób domowy budżet.

www.baittech.pl