Wycieczki w gimnazjum

Okres zmiany szkoły, czasami całkowitej zmiany otoczenia i towarzystwa ze względu na przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum jest dla młodego człowieka często wielkim wyzwaniem. Musi on stawić czoło wielu nowym wyzwaniom i spróbować odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Czasami nie jest to łatwe szczególnie wtedy, gdy tak naprawdę nie zadzieje się nic, co umożliwiłoby uczniom bliższe się poznanie. Dlatego tak ważnym w okresie, szczególnie pierwszego roku nauki w nowej szkole, zorganizowanie różnego rodzaju imprez i wycieczek, których głównym celem będzie przede wszystkim integracja.

Sukces jednostki na tle klasy a klasy na tle szkoły w dużej mierze związany jest z aklimatyzacją i akceptacją w nowym otoczeniu. Odnoszenie jakiegokolwiek sukcesu oddziałuje zawsze w dwie strony, daje nie dosyć, że powód do dumy i zadowolenia, ale także ogrom radości i satysfakcji.

Rola nauczyciela i rodziców w dużej mierze polega na zadbaniu o dobra atmosferę, o pełną integrację grupy, o dostarczanie pozytywnych bodźców tak, aby nauka będąca sprawą nadrzędną oraz codzienny obowiązek przychodzenia do szkoły i zagłębianie tajników każdego z przedmiotów, nie było traktowane, jako przykra część dnia. Uczniowie nowej klasy od samego początku będą chętni do uczestnictwa w wycieczkach, szczególnie pożądanymi są te scalające ich grupę.

www.uks.olsztyn.pl